hlasivky

Popis ilustrácie

Respiračná poloha hlasiviek

Popis ilustrácie

Fonačná poloha hlasiviek

Text hesla

hlasivky, glottis — párové väzy, ostré sliznicové riasy v strednej časti hrtana (hlasivkové krkvy, plicae vocales; pravé hlasivky) vytvárajúce hlasivkovú štrbinu (rima glottidis). Siahajú od štítnej chrupky k hlasivkovým výbežkom krhlovitých chrupiek. Sú tvorené väzivovou a svalovou časťou a pokryté viacvrstvovým plochým epitelom. Činnosťou hrtanového svalstva sa hlasivková (hlasová) štrbina rozširuje alebo zužuje a hlasivky sa napínajú alebo uvoľňujú. Pri voľnom dýchaní sú hlasivky od seba oddialené, takže pri normálnom výdychu nevzniká žiaden zvuk, pri ich rozkmitaní vzniká zvukový prejav (→ hlas; → fonácia). Nepravé hlasivky (komorové krkvy) sú uložené nad pravými hlasivkami a spolu s nimi ohraničujú hrtanovú komoru. Obsahujú tukové a lymfatické tkanivo i hlienové žliazky a pokrýva ich cylindrický epitel s riasinkami. Nepravé hlasivky sa nezúčastňujú na tvorbe hlasu.

Zverejnené v apríli 2010.

Hlasivky [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hlasivky