Hitlerjugend

Text hesla

Hitlerjugend, HJ, nem. Hitlerova mládež — nemecká mládežnícka organizácia NSDAP založená 1926. Jej úlohou bolo vychovávať tzv. árijskú mládež podľa nacistickej ideológie a v kolektívnom duchu sparťanskej disciplíny, kamarátstva, vernosti súkmeňovcom, pestovania kultu tela ap., a vytvárať tak generačné zázemie nacistického režimu. Od 1931 mala organizácia ríšskeho vodcu (B. von Schirach; 1940 – 45 Arthur Axmann, *1913, †1996), 1936 k nej boli zákonom pričlenené všetky mládežnícke organizácie ríše (s výnimkou katolíckej), od 1939 bolo členstvo v nej povinné pre všetkých mladých ľudí vo veku 10 – 18 rokov. Delila sa na Nemeckých chlapcov (Deutsche Jungvolk, 10- až 14-roční chlapci), Nemecké dievčatá (Jungmädelbund, 10- až 14-ročné dievčatá), vlastnú Hitlerovu mládež (Hitlerjugend, 14- až 18-roční chlapci) a Zväz nemeckých dievčat (Bund Deutscher Mädel, 14- až 18-ročné dievčatá). Už 1932 mala okolo 100-tis. členov, 1938 v nej bolo združených 8,7 mil. chlapcov a dievčat.

Zverejnené v apríli 2010.

Hitlerjugend [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hitlerjugend