Hirner, Teodor

Text hesla

Hirner, Teodor, 20. 4. 1910 Smolenice, okres Trnava – 14. 8. 1975 Bratislava — slovenský pedagóg, dirigent a skladateľ. R. 1932 – 38 študoval hru na organe na Hudobnej a dramatickej akadémii pre Slovensko v Bratislave u Antonína Ledvinu (*1880, †1947), 1939 absolvoval Pedagogickú akadémiu, 1945 – 48 študoval hudobnú vedu na Karlovej univerzite v Prahe a paralelne kompozíciu na konzervatóriu u J. Řídkeho. R. 1932 – 39 pôsobil ako učiteľ a dirigent zboru v Pezinku, 1939 – 49 ako vojenský kapelník, 1949 – 54 vedúci oddelenia ľudovej hudby v rozhlase v Košiciach, potom v Bratislave, 1955 – 60 tajomník Zväzu skladateľov v Bratislave, od 1961 riaditeľ konzervatória v Košiciach. Uplatnil sa ako zberateľ a upravovateľ (aj montáže) najmä východoslovenských ľudových piesní (spevníky Vojaci spievajú a Slovenské ľudové pochodové piesne), autor politicky angažovaných piesní a kantát. Tvoril aj inštrumentálnu hudbu (Duklianska poéma — spracovaná aj scénicky ako súčasť pôvodného slovenského baletu Pieseň o živote, ŠDK, 1975; Malokarpatská predohra, Serenáda pre sláčikový orchester, suity pre rôzne obsadenia, dychové kvinteto, dve sláčikové kvartetá a i.). Autor informatívnych a kritických článkov o hudbe. Trvalejší dosah má jeho pedagogické pôsobenie.

Zverejnené v apríli 2010.

Hirner, Teodor [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hirner-teodor