hipparchos

Text hesla

hipparchos [gr.] — v starovekom Grécku najvyšší veliteľ aténskej jazdy volený ľudom na jeden rok. Pod svojím velením mal 10 fylarchov, z ktorých každý velil oddielu jednej fyly (t. j. asi 100 mužom).

Zverejnené v apríli 2010.

Hipparchos [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hipparchos