Himmler, Heinrich

Text hesla

Himmler, Heinrich, 7. 10. 1900 Mníchov – 23. 5. 1945 Lüneburg — nemecký nacistický politik, vodca SS. Pochádzal zo silno katolíckej a stredne zámožnej rodiny. R. 1923 vstúpil do NSDAP a zúčastnil sa na Hitlerovom mníchovskom puči. Od 1925 začal stúpať v hierarchii nacistickej strany, o. i. bol 1927 – 30 zástupcom ríšskeho vedúceho propagandy NSDAP. K vrcholu moci sa priblížil 1929, keď sa stal ríšskym vodcom SS, a 1934, keď tzv. nocou dlhých nožov pomohol zlikvidovať SA na čele s E. Röhmom. R. 1933 ho A. Hitler poveril najskôr vedením mníchovskej a 1936 i ríšskej polície. R. 1934 dostal pod svoju moc aj tajnú políciu gestapo. Zo všetkých troch zložiek vybudoval sledovací a represívny aparát, ktorý sa stal základom moci nacistického totalitného štátu. Do jeho kompetencie patrili od začiatku aj koncentračné tábory (prvý v Dachau pri Mníchove, 1933). Ďalší stupeň Himmlerovej moci predstavovala 2. svetová vojna. R. 1939 sa stal ríšskym komisárom pre upevnenie nemectva a začal realizovať prvé presídľovacie a kolonizačné projekty. Inicioval prípravu Generalplan Ost (1940 – 41), podieľal sa na riadení tzv. konečného riešenia židovskej otázky (od 1941), 1943 sa stal ríšskym ministrom vnútra a 1944 veliteľom záložnej armády. V apríli 1945 ponúkol západným Spojencom separátnu kapituláciu, začo ho Hitler zbavil všetkých funkcií a vylúčil z NSDAP. Na úteku padol do britského zajatia, kde spáchal samovraždu.

Zverejnené v apríli 2010.

Himmler, Heinrich [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/himmler-heinrich