Hilferding, Rudolf

Text hesla

Hilferding, Rudolf, 10. 8. 1877 Viedeň – 11. 2. 1941 Paríž — nemecký ľavicový politik, ekonóm a publicista rakúskeho pôvodu. Patril k hlavným teoretikom austromarxizmu a k predstaviteľom 2. socialistickej internacionály. K socialistickému hnutiu sa pridal ešte počas štúdia medicíny, 1907 – 15 pôsobil ako politický vydavateľ nemeckého sociálnodemokratického periodika Vorwärts, 1920 – 22 šéfredaktor časopisu nemeckých nezávislých sociálnych demokratov Die Freiheit. Od 1922 člen Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD), ktorú 1923 a 1928 – 29 zastupoval v ríšskej vláde ako minister financií a 1924 – 33 bol aj jej poslancom v ríšskom sneme. R. 1933 emigroval do Švajčiarska a odtiaľ 1938 do Paríža. R. 1941 ho francúzska polícia vydala gestapu, zomrel vo väzení (našli ho obeseného). Jeho najznámejším dielom je Finančný kapitál (Das Finanzkapital, 1910).

Zverejnené v apríli 2010.

Hilferding, Rudolf [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hilferding-rudolf