Hilferding, Rudolf

Text hesla

Hilferding, Rudolf, 10. 8. 1877 Viedeň – 11. 2. 1941 Paríž — nemecký ľavicový politik, ekonóm a publicista rakúskeho pôvodu. Patril k hlavným teoretikom austromarxizmu a k predstaviteľom 2. socialistickej internacionály. K socialistickému hnutiu sa pridal ešte počas štúdia medicíny, 1907 – 15 pôsobil ako politický vydavateľ nemeckého sociálnodemokratického periodika Vorwärts, 1920 – 22 šéfredaktor časopisu nemeckých nezávislých sociálnych demokratov Die Freiheit. Od 1922 člen Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD), ktorú 1923 a 1928 – 29 zastupoval v ríšskej vláde ako minister financií a 1924 – 33 bol aj jej poslancom v ríšskom sneme. R. 1933 emigroval do Švajčiarska a odtiaľ 1938 do Paríža. R. 1941 ho francúzska polícia vydala gestapu, zomrel vo väzení (našli ho obeseného). Jeho najznámejším dielom je Finančný kapitál (Das Finanzkapital, 1910).

Text hesla

Hilferding, Rudolf, 10. 8. 1877 Viedeň – 11. 2. 1941 Paríž — nemecký ľavicový politik, ekonóm a publicista rakúskeho pôvodu. Patril k hlavným teoretikom austromarxizmu a k predstaviteľom 2. socialistickej internacionály. K socialistickému hnutiu sa pridal ešte počas štúdia medicíny, 1907 – 15 pôsobil ako politický vydavateľ nemeckého sociálnodemokratického periodika Vorwärts, 1920 – 22 šéfredaktor časopisu nemeckých nezávislých sociálnych demokratov Die Freiheit. Od 1922 člen Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD), ktorú 1923 a 1928 – 29 zastupoval v ríšskej vláde ako minister financií a 1924 – 33 bol aj jej poslancom v ríšskom sneme. R. 1933 emigroval do Švajčiarska a odtiaľ 1938 do Paríža. R. 1941 ho francúzska polícia vydala gestapu, zomrel vo väzení (našli ho obeseného). Jeho najznámejším dielom je Finančný kapitál (Das Finanzkapital, 1910).

Zverejnené v apríli 2010.

Hilferding, Rudolf [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-08-16]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hilferding-rudolf