hieros gamos

Text hesla

hieros gamos [gr.] — posvätný sobáš; starogrécke označenie symbolického spojenia božstiev zastupujúcich polaritné prírodné sily (Slnko a Mesiac, Zem a Nebo) alebo pohlavného spojenia bohyne a boha zabezpečujúceho plodnosť a úrodu. Kult hieros gamos sa rozšíril z Uruku, kde každoročne na jar na plošine zikkuratu vykonávali najvyššia kňažka a kráľ obradové spojenie sumerského boha Dumuziho a Inanny (magickým napodobnením) na zabezpečenie plodnosti polí a stád. V starovekom Grécku bol hieros gamos doložený z mýtov (napr. Demetra a Iasión), ako aj z obradov počas eleuzínií v Eleuzíne, príp. anthestérií v Aténach (spojenie Dionýza s manželkou najvyššieho sakrálneho úradníka – archonta basilea, v budove bukoleion). V gréckom umení bol častým námetom hieros gamos Dia a Héry (zobrazenia na vázach a reliéfoch), písomne doložený je drevený reliéf z Héraia z ostrova Samos (7. stor. pred n. l.), zachovaná je metópa z Héraia v Selinunte (okolo 460 pred n. l.).

Zverejnené v apríli 2010.

Hieros gamos [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hieros-gamos