Hierón I.

Text hesla

Hierón I., ? – 466 pred n. l. Katane, dnes Catania — syrakúzsky tyran (samovládca). Brat gelského a syrakúzskeho tyrana Gelóna, ktorý mu 485 pred n. l. prenechal vládu v Gele, 478 – 466 pred n. l. tyran v Syrakúzach. R. 474 pred n. l. zničil v bitke pri Kúmach námornú moc Etruskov a rozšíril svoje panstvo o dolnú Itáliu. Počas vlády výrazne podporoval vedu a umenie, jeho dvor sa preslávil ako stredisko kultúry, na jeho pozvanie tam krátko pôsobili Aischylos, Simónidés z Keu, Pindaros a Bakchylidés.

Zverejnené v apríli 2010.

Hierón I. [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hieron-i