hibernákulum

Text hesla

hibernákulum [lat.] —

1. bot. rozmnožovací adventívny (zimný) púčik niektorých rastlín, ktorý po prezimovaní (hibernácii) vypučí do novej rastliny;

2. zool. miesto alebo úkryt (zimovisko), v ktorom živočíchy prekonajú obdobie hibernácie.

Zverejnené v apríli 2010.

Hibernákulum [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-05]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hibernakulum