Herzberg am Harz

Text hesla

Herzberg am Harz [herc- harc] — mesto v Nemecku v spolkovej krajine Dolné Sasko v pohorí Harz; 13-tis. obyvateľov (2017). Priemysel hutnícky, papierenický, chemický (výroba plastov). Klimatické kúpele. Renesančný zámok (16. – 18. storočie).

Zverejnené vo februári 2008.

Herzberg am Harz [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/herzberg-am-harz