Herulovia

Text hesla

Herulovia — germánsky kmeň pôvodne z južnej Škandinávie, odkiaľ bol asi v polovici 3. storočia vytlačený Dánmi. Západní Herulovia sa spomínajú okolo 286 v Galii. Východní Herulovia sa dostali 265 cez Peloponéz až do Grécka (spustošenie Olympie) a 267 prenikli k Čiernemu moru. Podstatná časť z nich sa pohybovala stále v susedstve Gótov a v polovici 4. storočia sa spolu s nimi dostala pod panstvo Hunov. R. 454 sa Herulovia podieľali na strane Gepidov na úspešnom boji proti Hunom. Okolo 500 sa usadili v oblasti medzi riekami Morava a Váh, 508/509 však utrpeli rozhodujúcu porážku od Longobardov a väčšina odtiahla k dolnému Dunaju, kde sa spomínajú ešte okolo 550. Časť Herulov sa vrátila späť do Škandinávie.

Zverejnené vo februári 2008.

Herulovia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-05]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/herulovia