Herrick, Robert

Text hesla

Herrick [herik], Robert, pokrstený 24. 8. 1591 Londýn – pochovaný 15. 10. 1674 Dean Prior, Devonshire — anglický básnik, jeden z najvýznamnejších pokračovateľov B. Jonsona. Anglikánsky kňaz, royalista, ako jediný zo stúpencov kráľa v anglickej revolúcii však nikdy nebol dvoranom. Témami jeho duchaplnej galantnej poézie boli česť, plnenie povinností a láska (básne boli určené imaginárnym milenkám). Jeho krátke, často žartovné hedonistické verše básnickej zbierky Hesperidky (Hesperides, 1648) sú charakteristické opravdivosťou citu a dokonalosťou štýlu a formy. Autor oslavnej a náboženskej poézie (Jeho vznešené čísla, His Noble Numbers, 1547).

Zverejnené vo februári 2008.

Herrick, Robert [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/herrick-robert