Herrera y Tordesillas, Antonio de

Text hesla

Herrera y Tordesillas [erre- i -siľas], Antonio de, asi 1549 Cuéllar – 29. 3. 1625 Madrid — španielsky historik. R. 1596 bol kráľom Filipom II. vymenovaný za kozmografa a kronikára Kastílie a obidvoch Indií. Autor diela Všeobecné dejiny... (Historia general de los hechos de los Castellanos en las islas i tierra firme de mar Océano, 4 zväzky, 1601 – 15), ktoré sú významným prameňom histórie objavovania a dobýjania Ameriky.

Zverejnené vo februári 2008.

Herrera y Tordesillas, Antonio de [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-24]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/herrera-y-tordesillas-antonio-de