Herrera y Reissig, Julio

Text hesla

Herrera y Reissig [erre- i rej-], Julio, 9. 1. 1875 Montevideo – 18. 3. 1910 tamže — uruguajský básnik, významný predstaviteľ latinskoamerického modernizmu. Jeho dielo ovplyvnené dozvukmi európskeho romantizmu sa vyznačuje bohatou metaforou a takmer expresionistickou alegóriou (básnická zbierka Spev na Lamartina, Canto a Lamartine, 1898), neskôr novými myšlienkami a estetickými modelmi konca 19. stor., čo sa prejavilo vo veršoch básnických zbierok Sviatky času (Las pascuas del tiempo, napísaná 1902) a Nočné modlitby (Los maitines de la noche, napísaná 1902), ktoré vyšli až po jeho smrti v súbornom vydaní Sviatky času. Súborné dielo. Zväzok IV (Las pascuas del tiempo. Obras completas. Tomo IV, 1913). Autor ľúbostných sonetov Opustené parky (Los parques abandonados, 1919) a Vodné hodiny (Las clepsidras, napísané 1909), veršov s prírodnými a dedinskými námetmi v bukolickom duchu Extázy hory (Los éxtasis de la montaña, napísané 1904 – 07), obe vydané 1913 vo výbere Divadlo pokory. Súborné dielo. Zväzok II (El teatro de los humildes. Obras completas. Tomo II), básne Absurdné zúfalstvo (Desolación absurda, 1906 v antológii Mladá hispanoamerická literatúra, La joven literatura hispanoamericana) a i.

Zverejnené vo februári 2008.

Herrera y Reissig, Julio [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-05]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/herrera-y-reissig-julio