Héróndas

Text hesla

Héróndas, aj Héródas, genitív Héró(n)da, pôsobil po 270 pred n. l. na ostrove Kós — grécky antický básnik, autor mimiambov. Do verša s choliambickou metrikou (→ choliamb, tzv. krívajúci jamb) pretransformoval krátke realistické scénky zo všedného života (→ mimos), čím vytvoril tzv. mimiamby. Zachovalo sa sedem dialogických mimiambov (ôsmy len čiastočne) obsahujúcich drsné realistické scény zo života, ktorých cieľom bolo zosmiešniť spoločenské necnosti. Ich štýl predstavuje zmes moderných i archaických, rafinovaných i vulgárnych prostriedkov. Či boli mimiamby (resp. mimy) určené iba na deklamáciu alebo aj na scénické predvedenie, je sporné. Héróndovými vzormi boli Sófrón a Hippónax z Efezu. V antike získal veľkú popularitu, bol obľúbený rímskym publikom.

Zverejnené vo februári 2008.

Héróndas [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/herondas