Herodes II.

Text hesla

Herodes II., ? – 48 n. l. — kráľ mesta Chalkis v Sýrii (41 – 48 n. l.), syn Aristobula IV. a Bereniky, brat Heroda Agrippu I. a Herodiady. Jeho starými rodičmi boli Herodes I. Veľký a Mariamne I. z rodu Hasmoneovcov. Kráľovstvo mu daroval cisár Claudius a po smrti Heroda Agrippu I. (44 n. l.) bol vymenovaný za správcu jeruzalemského Chrámu s právom vymenúvať veľkňazov. R. 50 n. l. kráľovstvo Heroda II. i právo vymenúvať veľkňazov prešlo na jeho synovca Heroda Agrippu II.

Zverejnené vo februári 2008.

Herodes II. [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/herodes-ii