Herodes Filip I.

Text hesla

Herodes Filip I., genitív Heroda Filipa I., asi 20 pred n. l. – 34 n. l. — židovský tetrarcha (od 4 pred n. l.), syn Heroda I. Veľkého a Kleopatry Jeruzalemskej, nevlastný brat Heroda Archelaa, Heroda Antipa a Heroda Boetha (Herodes Filip). Po otcovej smrti mu pripadla vláda nad severnou časťou kráľovstva (územie severovýchodne od Genezaretského jazera, Iturea, Golanské výšiny, Trachonitis). Dal prestavať Betsaidu a založil Caesareu Philippi (→ Caesarea; vybudoval si tam sídlo). Keďže jeho manželstvo so Salome (dcérou nevlastného brata Heroda Boetha a Herodiady) bolo bezdetné, po jeho smrti boli jeho územia pripojené k provincii Sýria pod správou Heroda Agrippu I.

Zverejnené vo februári 2008.

Herodes Filip I. [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/herodes-filip-i