Herodes Boethos

Text hesla

Herodes Boethos, genitív Heroda Boetha, aj Herodes Filip, asi 25 pred n. l. – 30 n. l. — syn Heroda I. Veľkého a Mariamne II., nevlastný brat Heroda Archelaa, Heroda Antipa a Heroda Filipa I. Bol zapletený do sprisahania nevlastného brata Heroda Antipatra proti otcovi (5 pred n. l.) a po odhalení zbavený dedičských práv. Žil potom ako súkromná osoba v Caesarei Philippi v Palestíne (→ Caesarea). Jeho manželka Herodias ho s dcérou Salome opustila a uzatvorila manželstvo s jeho nevlastným bratom Herodom Antipom. V Novom zákone sa spomína ako Filip (Mk 6, 17; Mt 14, 3).

Zverejnené vo februári 2008.

Herodes Boethos [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/herodes-boethos