Herodes Archelaos

Text hesla

Herodes Archelaos, genitív Heroda Archelaa, okolo 23 pred n. l. – okolo 16 n. l. — židovský tetrarcha a etnarcha (4 pred n. l. – 6 n. l.), syn Heroda I. Veľkého a Maltake, brat Heroda Antipa, nevlastný brat Heroda Boetha (Herodes Filip) a Heroda Filipa I. Po otcovej smrti vládol v Judsku, Samárii a Edome. Židia nespokojní s jeho vládou (Lk 19,14) sa proti nemu búrili a po ich vážnych obžalobách bol cisárom Augustom 6 n. l. pozbavený vlády a poslaný do vyhnanstva do Vienne v Galii. Jeho územie bolo pričlenené k rímskej provincii Sýria a spravované rímskymi prokurátormi.

Zverejnené vo februári 2008.

Herodes Archelaos [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-22 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/herodes-archelaos