Herodes Antipater

Text hesla

Herodes Antipater, aj Antipas, 46 pred n. l. – 4 pred n. l. — najstarší syn Heroda I. Veľkého a jeho prvej ženy Doris. Otec ho vyhnal (spolu s matkou Doris) po svojom sobáši s Mariamne I. z rodu Hasmoneovcov. V súvislosti s rastúcim napätím medzi synmi Heroda I. Veľkého po odsúdení Mariamne na smrť bol Herodes Antipater povolaný naspäť na dvor, kde sa okamžite usiloval zničiť nevlastných bratov (Alexandra a Aristobula, synov Mariamne) a získať trón. Intrigoval aj potom, keď ho 13 pred n. l. otec poslal do Ríma ako korunného princa. Jeho aktivity ustali, keď cisár Augustus zmieril Heroda I. Veľkého so synmi. Po poprave nevlastných bratov Alexandra a Aristobula (na rozkaz ich otca Heroda I. Veľkého) bol Herodes Antipater vyhlásený 7 pred n. l. za následníka trónu. Po odhalení sprisahania, ktorého cieľom bolo zavraždiť Heroda I. Veľkého, na ktorom sa podieľal, bol odsúdený na smrť.

Zverejnené vo februári 2008.

Herodes Antipater [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/herodes-antipater