Herodes Agrippa I.

Text hesla

Herodes Agrippa I., 10 pred n. l. – 44 n. l. Caesarea Palestinae — židovský tetrarcha Bataney a Galiley (37 – 41 n. l.), kráľ Judska (41 – 44 n. l.), syn Aristobula a Bereniky, vnuk Heroda I. Veľkého a Mariamne I. z rodu Hasmoneovcov, brat Herodiady a Heroda II., otec Heroda Agrippu II. a Bereniky. Bol vychovaný v Ríme. R. 37 ho cisár Caligula vymenoval za vládcu nad tetrarchiou jeho zomretého strýka Heroda Filipa I., 39 nad tetrarchiou zosadeného Heroda Antipa (Galilea, Perea). R. 41 ho cisár Claudius ustanovil za vládcu nad pôvodnou tetrarchiou Heroda Archelaa (Judsko, Samária, Edom), ktorú dovtedy spravovali rímski prokurátori, čím sa stal vládcom takmer celej Palestíny. Prísne dozeral na zachovávanie Zákona, viedol prožidovskú politiku, dbal o Židov v Judsku, ale aj v diaspóre (od cisára Claudia získal edikt privilégií pre alexandrijských Židov). Podľa kresťanských prameňov dal 44 n. l. popraviť apoštola Jakuba a uväzniť apoštola Petra (Sk 12,1 – 11). Zomrel náhle, pravdepodobne bol otrávený Rimanmi, ktorí sa obávali jeho popularity medzi ľudom. Po jeho smrti sa Judsko vrátilo pod vládu rímskeho prokurátora.

Zverejnené vo februári 2008.

Herodes Agrippa I. [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/herodes-agrippa-i