Heredia, José María

Text hesla

Heredia [eré-], José María, plným menom José María Heredia y Heredia, aj José María Heredia y Campuzano, 31. 12. 1803 Santiago de Cuba – 7. 5. 1839 Toluca, Mexiko — kubánsky básnik, literárny kritik a prekladateľ, iniciátor romantizmu v hispanoamerickej poézii. R. 1823 musel pre účasť na neúspešnom protišpanielskom sprisahaní emigrovať do USA, kde v New Yorku vydal prvú básnickú zbierku Básne (Poesias, 1825). Odišiel do Mexika, kde žil (okrem 1836 – 37, keď mu bolo umožnené vrátiť sa na Kubu) až do smrti. Jeho básnická tvorba bola ovplyvnená štúdiom antických autorov a španielskych neoklasicistických básnikov, na ktorých nadviazal formami (óda) a celkovým rétorickým ladením svojej lyriky. Osobné prežívanie neslobody jeho vlasti, skúsenosti vyhnanca, človeka bez domova, ako aj osobný kontakt s navzájom odlišnými prírodnými a kultúrnymi rozdielmi Ameriky v ňom prebudili cítenie romantika, čo sa najzreteľnejšie prejavilo v básňach s prírodnou tematikou, napr. Na oceán (Al océano, napísaná 1836, vydaná 1837 v antológii Havajský dar, Aguinaldo habanero), a najmä v óde Niagara (Niágara, napísaná 1824, vydaná 1825 v zbierke Básne) ovplyvnenej pocitmi pri návšteve tohto nespútaného prírodného živlu. Návšteva pôvodného aztéckeho chrámu, na ktorého zvyškoch vybudovali španielski kolonizátori barokový chrám, ho inšpirovala k napísaniu básnickej skladby Na pyramíde v Cholule (En el teocalli de Cholula, napísaná 1820, vydaná 1825 v zbierke Básne pod názvom Opisné fragmenty mexickej básne, Fragmentos descriptivos de un poema mexicano, prepracovaná 1832 v zbierke Básne občana Josého Maríu Herediu, Poesias del ciudano Jose Maria Heredia), ktorá je považovaná za jeho umelecky najlepšie dielo. Jeho básnická tvorba vyšla v Súborných básňach (Poesías completas, 2 zväzky, 1940 – 41).

Text hesla

Heredia [eré-], José María, plným menom José María Heredia y Heredia, aj José María Heredia y Campuzano, 31. 12. 1803 Santiago de Cuba – 7. 5. 1839 Toluca, Mexiko — kubánsky básnik, literárny kritik a prekladateľ, iniciátor romantizmu v hispanoamerickej poézii. R. 1823 musel pre účasť na neúspešnom protišpanielskom sprisahaní emigrovať do USA, kde v New Yorku vydal prvú básnickú zbierku Básne (Poesias, 1825). Odišiel do Mexika, kde žil (okrem 1836 – 37, keď mu bolo umožnené vrátiť sa na Kubu) až do smrti. Jeho básnická tvorba bola ovplyvnená štúdiom antických autorov a španielskych neoklasicistických básnikov, na ktorých nadviazal formami (óda) a celkovým rétorickým ladením svojej lyriky. Osobné prežívanie neslobody jeho vlasti, skúsenosti vyhnanca, človeka bez domova, ako aj osobný kontakt s navzájom odlišnými prírodnými a kultúrnymi rozdielmi Ameriky v ňom prebudili cítenie romantika, čo sa najzreteľnejšie prejavilo v básňach s prírodnou tematikou, napr. Na oceán (Al océano, napísaná 1836, vydaná 1837 v antológii Havajský dar, Aguinaldo habanero), a najmä v óde Niagara (Niágara, napísaná 1824, vydaná 1825 v zbierke Básne) ovplyvnenej pocitmi pri návšteve tohto nespútaného prírodného živlu. Návšteva pôvodného aztéckeho chrámu, na ktorého zvyškoch vybudovali španielski kolonizátori barokový chrám, ho inšpirovala k napísaniu básnickej skladby Na pyramíde v Cholule (En el teocalli de Cholula, napísaná 1820, vydaná 1825 v zbierke Básne pod názvom Opisné fragmenty mexickej básne, Fragmentos descriptivos de un poema mexicano, prepracovaná 1832 v zbierke Básne občana Josého Maríu Herediu, Poesias del ciudano Jose Maria Heredia), ktorá je považovaná za jeho umelecky najlepšie dielo. Jeho básnická tvorba vyšla v Súborných básňach (Poesías completas, 2 zväzky, 1940 – 41).

Zverejnené vo februári 2008.

citácia

Heredia, José María [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-01-21]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/heredia-jose-maria