Hercýnsky les

Text hesla

Hercýnsky les, lat. Hercynia silva — v minulosti označenie súvislého horského pásma predstavujúceho súčasné pohoria Čierny les, Stredonemecká vrchovina, Krušné hory, Krkonoše a Karpaty.

Text hesla

Hercýnsky les, lat. Hercynia silva — v minulosti označenie súvislého horského pásma predstavujúceho súčasné pohoria Čierny les, Stredonemecká vrchovina, Krušné hory, Krkonoše a Karpaty.

Zverejnené vo februári 2008.

citácia

Hercýnsky les [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-12-15]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hercynsky-les