Herbert, George

Text hesla

Herbert, George, 3. 4. 1593 Montgomery, Wales – 1. 3. 1633 Bemerton, dnes súčasť Salisbury — anglický básnik waleského pôvodu. Autor spirituálnej kresťanskej poézie, po J. Donnovi najvýznamnejší predstaviteľ anglickej metafyzickej poézie (→ metafyzickí básnici). Jeho básnická zbierka Chrám (The Temple, 1633) obsahuje 160 kratších básní uvedených didaktickou skladbou Chrámová predsieň (The Church-porch), medzi nimi i vtipnú báseň Cirkev bojujúca (The Church Militant) o dejinách kresťanstva. V ostatných hymnách, piesňach a modlitbách Herbert medituje o tajomstvách viery a vysvetľuje jej zásady. Svoje svetské básne pred smrťou zničil, niektoré vydal jeho priateľ Nicholas Ferrar (*1592, †1637).

Zverejnené vo februári 2008.

Herbert, George [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/herbert-george