Herberstein, Sigismund von

Text hesla

Herberstein [-štajn], Sigismund von, 24. 8. 1486 Vipava, Slovinsko – 28. 3. 1566 Viedeň — rakúsky diplomat a humanistický spisovateľ. Rozsiahle vzdelanie a jazykové nadanie ho predurčili na dráhu diplomata na habsburskom dvore. V službách cisárov Maximiliána I. a Ferdinanda I. podnikol 69 diplomatických misií (z toho 30 do Uhorska), z nich najväčší význam mali dve cesty na dvor moskovského veľkokniežaťa 1516/17 a 1526/27, z ktorých pochádza práca Zápisky o moskovských záležitostiach (Rerum Moscoviticarum Commentarii, 1549). Dielo, ktoré je bohaté na detailné opisy a Herberstein sa v ňom zaoberá zemepisom, dejinami, obchodom, náboženstvom a zvykmi neskorostredovekého moskovského štátu, po svojom vydaní na dlhé obdobie ovplyvnilo európsky pohľad na dovtedy málo známe Rusko a dodnes je považované za cenný kultúrno-historický zdroj o jeho dejinách 16. storočia.

Zverejnené vo februári 2008.

Herberstein, Sigismund von [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/herberstein-sigismund-von