Heraklea

Text hesla

Heraklea, starogr. Hérakleia, lat. Heraclea, Heraklovo mesto — v staroveku názov niekoľkých miest, z ktorých najvýznamnejšie boli:

Pontská Heraklea, gr. Hérakleia Pontiké, lat. Heraclea Pontica — obchodný prístav v Malej Ázii v starovekej Bitýnii na pobreží Čierneho mora, dnes Ereğli v severozápadnom Turecku. Založili ho grécki kolonisti z Megary v polovici 6. stor. pred n. l. Mesto bolo zničené v 1. stor. pred n. l. počas 3. vojny Rimanov s Mithradatom VI. Eupatorom. Rodisko Hérakleida Pontského.

Perintská Heraklea, gr. Hérakleia Perinthos, lat. Heraclea Perinthus — obchodný prístav v Malej Ázii v juhovýchodnej časti starovekej Trácie na severnom pobreží Marmarského mora (gr. Propontis), dnes Marmara Ereğlisi v Turecku. Založili ho grécki kolonisti zo Samu v 6. stor. pred n. l. pod názvom Perinthos. R. 340 pred n. l. odolal vojenskej výprave Filipa II. Macedónskeho. Približne od 300 n. l. figuroval pod latinským názvom Heraclea.

Heraklea (Basilicata) — založená 432 pred n. l. kolonistami z Tarenta a z obce Thurioi v Lucanii (Lukánia; dnes administratívna oblasť Basilicata) medzi ústím riek Aciris (dnes Agri) a Sinis (Sinni) do Tarentského zálivu. R. 280 pred n. l. tam epirský kráľ Pyrrhos porazil Rimanov. V súčasnosti zrúcaniny pri mestečku Policoro.

Heraklea (pri pohorí Latmos), lat. Heraclea ad Latmum — založená po 300 pred n. l. na juhozápadnom pobreží Malej Ázie na úpätí pohoria Latmos východne od Miléta na mieste pôvodne kárskeho sídla Latmos (dnešná turecká dedina Kapıkırı). Významná helenistická pevnosť; zachovali sa múry (dĺžka 6,5 km, šírka 2 – 3 m) s vežami a bránami, zvyšky divadla a i.

Heraklea (pri Termopylách), aj Trachinská Heraklea, gr. Hérakleia Trachinia — mesto vo východnej časti stredného Grécka založené 426 pred n. l. (počas peloponézskej vojny) Sparťanmi.

Zverejnené vo februári 2008.

Heraklea [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/heraklea