Henze, Hans Werner

Text hesla

Henze [-ce], Hans Werner, 1. 7. 1926 Gütersloh – 27. 10. 2012 Drážďany — nemecký hudobný skladateľ a dirigent. Žiak W. Fortnera a R. Leibowitza. R. 1948 – 49 operný riaditeľ Nemeckého divadla Heinza Hilperta v Konstanzi, 1950 – 53 umelecký šéf baletu v Štátnom divadle vo Wiesbadene. Od 1953 žije v Taliansku. Jeho tvorba sa vyznačuje žánrovou bohatosťou, písal vokálno-inštrumentálne diela, veľké orchestrálne skladby, balety, komornú a scénickú hudbu. Štýlová rôznorodosť Henzeho kompozičnej techniky sa prejavuje najmä v hudobnodramatických dielach. V 50. – 70. rokoch 20. stor. patril k najhrávanejším súčasným operným skladateľom. Inšpiroval sa romantickou talianskou operou. Po rozhlasových operách a javiskovom debute Zázračné divadlo (Das Wundertheater, 1949) podľa M. Cervantesa dosiahol prvý úspech lyrickou drámou Bulvár samoty (Boulevard Solitude, 1952), ktorá je adaptáciou príbehu Manon Lescaut. Dielom subtílnej melodiky a bohatej inštrumentácie je opera Kráľ jeleň (König Hirsch, 1956) inšpirovaná rozprávkou C. Gozziho. Emocionálne vypäté romantizujúce javiskové dielo Princ homburský (Der Prinz von Homburg, 1960) vzniklo podľa drámy H. Kleista na libreto I. Bachmannovej, Elégia za mladých milencov (Die Elegie für Junge Liebende, 1961) je komorným, psychologicky zložitým príbehom z umeleckého prostredia. Satirická opera Mladý lord (Der junge Lord, 1965) kritizuje malomeštiactvo, mytologické podobenstvo Bakchantky (Die Bassariden, 1966) vzniklo podľa Euripida. Sympatie k politickej ľavici a spolupráca s nemeckým básnikom H. M. Enzensbergerom znásobili v 70. rokoch spoločenskú aktuálnosť a kritickosť Henzeho javiskových diel. Javiskové diela Utečenec (El Cimarrón, 1970 – 71), La Cubana (1974) a Dosahujeme rieku (Wir erreichen den Fluss, 1976) sú reflexiou na agresívne vojny v 20. storočí a odrážajú skladateľov pozitívny postoj k európskemu študentskému hnutiu a ku kubánskemu režimu.

Zverejnené vo februári 2008.

Henze, Hans Werner [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-09]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/henze-hans-werner