Henrich VI.

Text hesla

Henrich VI., 1165 Nijmegen, Holandsko – 28. 9. 1197 Messina — rímsko-nemecký kráľ (od 1190) a cisár (od 1191), sicílsky kráľ (od 1194) z dynastie Štaufovcov, syn Fridricha I. Barbarossu, otec Fridricha II. Rogera. Za kráľa bol zvolený 1169 ešte ako dieťa za otcovho života. Sobášom s dedičkou sicílskeho trónu Konstanciou (1186) získal právo na Kráľovstvo Sicílie, Kalábrie a Apúlie, o kráľovskú korunu však musel bojovať a korunovaný bol až 1194 v Palerme. Po návrate sa pokúsil spojiť rímsko-nemeckú ríšu so sicílskym kráľovstvom a premeniť ich na dedičné kráľovstvo svojho rodu, stroskotal však na odpore ríšskych kniežat. Pripravoval sa na ovládnutie Palestíny a Byzancie, počas prípravy križiackej výpravy však zomrel na maláriu.

Zverejnené vo februári 2008.

Henrich VI. [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/henrich-vi