Henrich IV. Bezmocný

Text hesla

Henrich IV. Bezmocný, 5. 1. 1425 Valladolid – 11. 12. 1474 Madrid — kastílsky kráľ (od 1454) z trastámarskej dynastie, syn Jána II., brat Izabely I. Katolíckej. Počas jeho vlády vrcholili vojny medzi rôznymi frakciami odbojnej šľachty, ktorá mala v rukách obrovskú politickú a hospodársku moc. V roztrieštenej krajine vládol chaos, postavenie nižších spoločenských vrstiev sa značne zhoršilo. Henrichovo prvé manželstvo bolo bezdetné, s druhou manželkou Janou Portugalskou mal dcéru Janu, nazývanú la Beltraneja. Po tzv. ávilskej fraške (1465) ho šľachta pod vedením nevlastného brata Alfonsa donútila poprieť otcovstvo (všeobecne bol považovaný za impotentného), čím boli spochybnené nástupnícke práva infantky. Za dedičku Kastílie bola určená jeho sestra Izabela, ktorá sa však proti jeho vôli vydala za následníka aragónskeho trónu Ferdinanda (neskorší Ferdinand II. Katolícky). R. 1470 preto jej nástupníctvo zrušil a za dedičku koruny opäť vyhlásil svoju dcéru. Po jeho smrti sa tak znova rozpútali mocenské boje o trón.

Zverejnené vo februári 2008.

Henrich IV. Bezmocný [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-05]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/henrich-iv-bezmocny