Henrich IV.

Text hesla

Henrich IV., 11. 11. 1050 pravdepodobne Goslar – 7. 8. 1106 Liège, pochovaný v krypte dómu v Speyeri — rímsko-nemecký kráľ (od 1056) a cisár (od 1084) zo sálskej dynastie, syn Henricha III., otec Henricha V. Počas jeho neplnoletosti vládla spočiatku jeho matka Agnes z Poitou a ako regenti postupne viaceré ríšske kniežatá (Rudolf von Rheinfelden, Berthold II. von Zähringen, Otto von Northeim). Od 1062 získal najväčší vplyv na kráľa a ríšske záležitosti arcibiskup Anno II. Kolínsky a od 1063 arcibiskup Adalbert Hamburský. Po nástupe k moci (1065) sa Henrich pokúsil opäť upevniť kráľovskú moc oslabenú ríšskymi kniežatami. R. 1073 proti jeho úsiliu povstali saské kniežatá, ktoré s pomocou juhonemeckých kniežat (o. i. aj českého kniežaťa Vratislava II.) porazil 1075 v bitke pri Homburgu a podarilo sa mu obnoviť v Sasku kráľovskú autoritu. Súčasne sa zhoršila jeho pozícia v Taliansku, kde sa 1073 dostal do sporu s pápežom Alexandrom II. v otázke obsadenia milánskeho arcibiskupstva. Konflikt vyvrcholil po nástupe pápeža Gregora VII. (→ boj o investitúru). Aby sa vyhol dôsledkom cirkevnej kliatby, pristúpil po ceste do Canossy na zmierenie s pápežom (1077). V ríši však musel naďalej bojovať s opozíciou kniežat, najmä s nimi zvoleným protikráľom, švábskym vojvodom Rudolfom (1077 – 80) a jeho nástupcom Hermanom zo Salmu (1081 – 88). R. 1080 na neho pápež opäť uvalil kliatbu, na čo Henrich reagoval ťažením do Ríma, kde Gregora VII. zosadil a za nového pápeža dal zvoliť Klementa III., ktorý ho 1084 v Ríme korunoval za rímsko-nemeckého cisára. Od 1090 musel Henrich v ríši bojovať proti svojmu staršiemu synovi Konrádovi, ktorý bol 1087 korunovaný za protikráľa a proti svojmu otcovi sa spojil s Matildou Toskánskou, lombardskými mestami a pápežom Urbanom II. Henrich ho však porazil a vylúčil z nástupníctva (1098) v prospech jeho mladšieho brata Henricha (V.). R. 1102 dal Henricha pápež Paschal II. znovu do kliatby, 1104 sa proti nemu vzbúril aj druhý syn Henrich, ktorý ho zajal a v decembri 1105 prinútil abdikovať. Zomrel počas bojov proti synovi o znovuzískanie vlády.

Zverejnené vo februári 2008.

Henrich IV. [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/henrich-iv-0