Henrich III.

Text hesla

Henrich III., 1. 10. 1207 Winchester – 16. 11. 1272 Westminster, dnes súčasť Londýna — anglický kráľ (od 1216) z dynastie Plantagenetovcov, syn Jána I. Bezzemka, otec Eduarda I. Na trón nastúpil ako dieťa, počas neplnoletosti bol pod ochranou pápeža, za ktorého vazala sa neskôr ako dospelý vyhlásil. Jeho podriadenosť Rímu, podliehanie Francúzom a finančne nákladná antištaufovská politika vyvolali odpor anglickej šľachty, ktorá sa pokúsila obmedziť jeho kráľovské právomoci. Na čelo opozície barónov sa postavil jeho švagor Simon z Montfortu, ktorý Henricha porazil v bitke pri Lewese (14. 5. 1264) a zajal ho. Zo zajatia ho vyslobodil až jeho syn Eduard (I.), ktorý zvíťazil nad vzbúrencami v bitke pri Eveshame (4. 8. 1265). Výsledkom odboja barónov však bolo, že 1265 sa po prvýkrát zišiel anglický parlament, ktorý sa stal natrvalo protiváhou panovníckej moci.

Zverejnené vo februári 2008.

Henrich III. [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/henrich-iii-0