Henrich II. Svätý

Text hesla

Henrich II. Svätý, 6. 5. 973 Bad Abbach – 13. 7. 1024 falc Grona (pri Göttingene), pochovaný v Bamberskom dóme v Bambergu — rímsko-nemecký kráľ (od 1002) a cisár (od 1014) zo saskej dynastie, pravnuk Henricha I. Vtáčnika. Od 995 bol bavorským vojvodom, kráľovskú korunu získal po smrti cisára Ota III. ako jeho najbližší príbuzný. Počas prvej výpravy do Talianska 1004 sa dal korunovať za talianskeho kráľa, druhá talianska výprava proti Arduinovi Ivrejskému, ktorého porazil, mu 1014 vyniesla rímsko-nemeckú cisársku korunu. R. 1006 uzatvoril dedičskú zmluvu s burgundským kráľom Rudolfom III., ktorou si zabezpečil čakateľský nárok na Burgundsko. Úspešný bol aj na východných hraniciach ríše pri výpravách proti Slovanom. R. 1002 – 18 bojoval najmä proti poľskému kráľovi Boleslavovi I. Chrabrému, ktorý mu bol nakoniec donútený zložiť hold. Formálnu zvrchovanosť získal nielen nad Poľskom a Talianskom, lénnymi vazalmi ríše sa od jeho čias stali aj české kniežatá (neskôr králi). Vo vnútornej správe ríše právne uznal dedičnosť lén a výrazne posilnil sieť cirkevných inštitúcií (o. i. 1007 založil bamberské biskupstvo). Zomrel bezdetný. R. 1146 bol svätorečený.

Zverejnené vo februári 2008.

Henrich II. Svätý [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-30]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/henrich-ii-svaty