Henrich I.

Text hesla

Henrich I., nazývaný Beauclerc (Krásny vzdelanec), 1068 Selby – 1. 12. 1135 Lyons-la-Forêt (pri Rouene) — anglický kráľ (od 1100), najmladší syn Viliama I. Dobyvateľa, otec Matildy Normanskej, starý otec Henricha II. Plantageneta. Na trón nastúpil po smrti svojho brata Viliama II. Ryšavého (Rufus). Pri korunovácii vydal Chartu, v ktorej sa o. i. zaviazal dodržiavať staré anglosaské zákony. Za manželku si vzal Editu (*1081, †1118), dcéru škótskeho kráľa Malcolma III. Canmora z domáceho anglosaského kráľovského rodu, čo napomohlo splynutie normanskej a anglosaskej krvi. R. 1106 v bitke pri Tinchebray zvíťazil nad svojím najstarším bratom, normanským vojvodom Róbertom II. Courteheusom, ktorého uväznil, a podrobil si Normandiu. Ústrednú kráľovskú moc upevnil vytvorením kráľovských súdnych dvorov (kráľovská porota), kodifikoval anglosaské a normanské právo, vybudoval finančnú správu. Založil ako vládnu inštitúciu kráľovskú radu, ktorá sa stala zárodkom neskoršieho parlamentu. Bol považovaný za vzdelaného a spravodlivého panovníka.

Zverejnené vo februári 2008.

Henrich I. [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/henrich-i-0