Helvécia

Text hesla

Helvécia, lat. Helvetia — latinský názov dnešného Švajčiarska (podľa keltského kmeňa Helvétov).

Text hesla

Helvécia, lat. Helvetia — latinský názov dnešného Švajčiarska (podľa keltského kmeňa Helvétov).

Zverejnené vo februári 2008.

citácia

Helvécia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-12-15]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/helvecia