Hellmanová, Lillian

Text hesla

Hellmanová [-me-] (Hellman), Lillian (Florence), 20. 6. 1905 New Orleans, Louisiana – 30. 6. 1984 Oak Bluffs, Massachusetts — americká spisovateľka a scenáristka, životná družka D. Hammetta. R. 1936 – 37 cestovala po Európe, navštívila ZSSR a Španielsko.

Autorka radikálnych kritických próz a drám o vyšších spoločenských vrstvách Ameriky. Uznanie získala psychologickou drámou z prostredia dievčenského penzionátu Detská hodinka (The Children’s Hour, 1934; sfilmovaná 1961, réžia W. Wyler). V dráme Dni, ktoré prídu (Days to Come, 1936, sfilmovaná 1982, réžia Jotaarkka Pennanen) zobrazila robotnícky štrajk počas veľkej hospodárskej krízy, témou úspešných hier Malé líšky (The Little Foxes, 1939; slov. 1950 a 1961; sfilmovaná 1941, réžia W. Wyler) a Z druhej strany pralesa (Another Part of the Forest, uvedená 1946, vydaná 1947; slov. 1960; sfilmovaná 1948, réžia Michael Gordon) je morálny rozklad južanskej rodiny, dráma Stráž na Rýne (Watch on the Rhine, 1941; sfilmovaná 1943, réžia Herman Shumlin) má výrazne protifašistické zameranie.

Autorka hier Prenikavý vietor (The Searching Wind, 1944; sfilmovaná 1946, réžia William Dieterle), Jesenná záhrada (The Autumn Garden, 1951; slov. 1958) a Prach sadá na sny (Toys in the Attic, 1960; slov. 1970; sfilmovaná 1963, réžia George Roy Hill). Hellmanovej autobiografická próza Pentimento (1973) sa stala námetom filmu F. Zinnemanna Júlia (Julia, 1977).

Zverejnené vo februári 2008.

Hellmanová, Lillian [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-27 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hellmanova-lillian