Héliodóros

Text hesla

Héliodóros, 3. stor. – 4. stor. — grécky spisovateľ. Preslávil sa ľúbostným románom Opis etiópskych príbehov Theagena a Charikley; skrátene Etiópske príbehy (Syntagma tón peri Theagenén kai Charikleian Aithiopikón, skrátene Aithiopika) v 10 knihách. Dej v pseudohistorickom rámci podfarbený kultom boha Hélia a novopytagorovskou filozofiou oplýva napínavými scénami a nečakanými zvratmi. Virtuózna naračná technika, kultivovaný jazyk a výrazný morálny náboj prispeli k obľube románu i medzi antickými kresťanmi; tam pramení legenda, že Héliodóros bol biskupom v tesálskej obci Trikka. Héliodórov román, najrozsiahlejší a najlepšie komponovaný zo všetkých zachovaných gréckych románov, ovplyvnil najmä byzantský a moderný európsky ľúbostný román.

Zverejnené vo februári 2008.

Héliodóros [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/heliodoros