Heléni

Text hesla

Heléni, gr. Hellénes — pôvodné označenie obyvateľov južnej Tesálie; od 7. stor. pred n. l. meno všetkých Grékov pochádzajúcich podľa povesti od Deukaliónovho syna Helléna (gr. Hellénos). Gréci delili ľudí na Helénov, t. j. vzdelancov, a Nehelénov, t. j. nevzdelancov, barbarov. Od obdobia helenizmu sa pojmom Heléni označovali aj tzv. helenizovaní jedinci negréckeho pôvodu, ktorí však prijali za svoj grécky jazyk a spôsob života i myslenia.

Zverejnené vo februári 2008.

Heléni [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-09-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/heleni