Hej, Slováci

Text hesla

Hej, Slováci — hymnická pieseň, ktorej text napísal štúrovský básnik S. Tomášik 1834 počas pobytu v Prahe na nápev poľskej vojenskej dobrovoľníckej piesne Józefa Wybického (*1747, †1822) Jeszcze Polska nie zginęła. Svojím patriotickým obsahom plnila národnoidentifikačnú a národnomanifestačnú funkciu, spievala sa pri mnohých národných udalostiach, 1939 – 45 slovenská štátna hymna. S incipitom Hej, Slovania (často pod názvom Na Slovanov alebo Všeslovanská hymna) rozšírená aj v slovanských krajinách. Okrem slovenčiny a češtiny (Hej, Slované) bola preložená do 10 jazykov (vrátane angličtiny, nemčiny a latinčiny) a publikovaná približne v 100 spevníkoch. Pod názvom Hej, Sloveni, ješče žije duh dedova sa stala podkladom bývalej juhoslovanskej štátnej hymny.

Zverejnené vo februári 2008.

Hej, Slováci [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-04-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hej-slovaci