Heem, Jan Davidszoon de

Popis ilustrácie

Jan Davidszoon de Heem: Zátišie s kvetinami v sklenej váze, 1650 – 83, Rijksmuseum, Amsterdam

Text hesla

Heem [hém], Jan Davidszoon de, aj Johannes de Heem, okolo 1606 Utrecht – 26. 4. 1684 Antverpy — holandský maliar, jeden z najvýznamnejších predstaviteľov holandskej maľby zátišia (→ holandské výtvarné umenie).

V ranom období svojej tvorby pôsobil v Leidene (1626 – 32), bol ovplyvnený Rembrandtom a haarlemskými maliarmi zátiší (P. Claesz, W. C. Heda). Maľoval najmä zátišia typu vanitas v monochromatických sivých a žltohnedých tónoch. Okolo 1636 sa presťahoval do Antverp, kde žil (okrem pôsobenia v Utrechte 1667 – 72) až do konca života. V Antverpách maľoval veľké dekoratívne kvetinové a banketové zátišia, ťažisko jeho tvorby však tvorili drobné obrázky so symbolickým obsahom určené pre kultivovaných zberateľov (Zátišie s ovocím, 1652). Zátišia, v ktorých zobrazoval drahocenné nádoby, ovocie, kvetiny i živočíchy, sa vyznačujú miniatúrnym stvárnením detailu. V jeho diele sa spája holandský zmysel pre vecnosť, pozorovanie detailov a minuciózna maľba s flámskym kolorizmom, dekorativizmom a smerovaním k spontánnosti maliarskeho prejavu. Mal množstvo nasledovníkov v Holandsku i vo Flámsku, maliarmi boli aj jeho synovia Cornelis de Heem (*1631, †1695) a Jan Janszoon de Heem (*1650, †po 1695).

Zverejnené vo februári 2008.

Heem, Jan Davidszoon de [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-08]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/heem-jan-davidszoon-de