Hedin, Sven Anders von

Text hesla

Hedin, Sven Anders von, 19. 2. 1865 Štokholm – 26. 11. 1952 tamže — švédsky geograf a etnograf, jeden z najvýznamnejších bádateľov Centrálnej Ázie 19. a 20. stor.

Prvú väčšiu expedíciu do vnútornej Ázie podnikol 1893 – 97 a počas nej prešiel cez Pamír, ako prvý Európan prešiel púšťou Taklamakan (dvakrát), skúmal jazero Lobnor v Tarimskej panve, prebádal sev. časť Tibetu a cez Peking a Sibír sa vrátil do Štokholmu. Počas druhej expedície 1899 – 1902 navštívil Tarimskú panvu (vykonal nivelačné merania v okolí jazera Lobnor, zmapoval tok Tarimu), prešiel púšťou Taklamakan a Tibetom a dorazil do Indie. Na tretej expedícii 1905 – 08 precestoval Perziu, dostal sa do Indie a do najvyšších oblastí Tibetu, pričom objavil horný tok Brahmaputry (Ja-lu-cang-pu-ťiang), pramene riek Satladž a Indus, objavil a skúmal pohorie Transhimaláje (nazývané Hedinovo pohorie), ktorých hlavný chrbát viackrát prešiel naprieč. Cieľom jeho štvrtej, medzinárodnej expedície 1927 – 35 bol všestranný výskum zóny púští ležiacich severne od Tibetu.

Ako konzervatívny politik sa angažoval v problematike obrany a zahraničnej politiky. Napísal pamflet Varovné slovo (Ett varningsord, 1912), v ktorom nabádal ľudstvo na ostražitosť pred rozpínavosťou Ruska. Na nástup fašizmu, s ktorým sympatizoval, reagoval 1937 vydaním pronemeckého spisu Nemecko a svetový mier (Tyskland och världsfreden). Bol nekritickým obdivovateľom A. Hitlera a Nemecka, ktoré vo svojich reportážach z frontu chápal ako baštu pred východnými barbarmi.

Napísal viac ako 60 kníh a množstvo listov obsahujúcich významný etnografický a geografický materiál. Autor cestopisu Dobyvačná výprava do Tibetu (Erövringståd i Tibet, 1934), pre švédske základné školy vydal učebnicu Od pólu k pólu 1 – 2 (Från pol till pol 1 – 2, 1911), ktorá bola preložená do 13 jazykov. Ako posledný Švéd bol 1902 povýšený do šľachtického stavu. R. 1905 bol prijatý do Kráľovskej švédskej akadémie vied, 1909 zvolený do Kráľovskej švédskej akadémie vojenských vied, 1913 – 52 volený člen Švédskej akadémie s právom hlasovať pri výbere nositeľov Nobelovej ceny.

Zverejnené vo februári 2008.

Hedin, Sven Anders von [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-05-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hedin-sven-anders-von