Hedájat, Sádek

Text hesla

Hedájat, Sádek, 17. 2. 1903 Teherán – 4. 4. 1951 Paríž — perzský prozaik. Pochádzal z aristokratickej rodiny s bohatými kultúrnoliterárnymi tradíciami. R. 1926 – 30 študoval v Belgicku a vo Francúzsku. Po návrate pôsobil ako úradník a popri zamestnaní sa venoval literárnej tvorbe a štúdiu. Ako veľký obdivovateľ starej predislamskej iránskej civilizácie sa venoval prekladaniu zo staroperzského jazyka. S priateľmi utvoril literárnu skupinu Rab’ (Štvorka), ktorá výrazne vplývala na modernizáciu kultúrneho života Teheránu. Študoval starú perzskú kultúru, zbieral ľudovú slovesnosť a prekladal (o. i. aj diela F. Kafku). Jeho vlastná literárna tvorba je veľmi rozmanitá, čerpá z iránskej histórie i súčasnosti. Je venovaná najmä individuálnym ľudským osudom, hľadaniu záhadných skrytých prúdov unášajúcich jednotlivca nevedno kam. Hedájat sám si zvolil dobrovoľný únik z tohto prúdu. Neľútostnú analýzu stavov ľudského vedomia i podvedomia predstavuje jeho svetoznáma novela Slepá sova (Búfe-e kúr, 1936; slov. 1977). Novela Hadži Agá (Hádží Ágá, 1945; slov. 1977) je parodickou kritikou spoločenskej situácie a politického oportunizmu v Iráne pred 2. svetovou vojnou. Doménou Hedájatovej tvorby boli poviedky (vydal niekoľko zbierok), z ktorých k najznámejším patria Pochovaný zaživa (Zende be gúr, 1930), Tri kvapky krvi (Se katre chún, 1932) a Šerosvit (Sáje-roušan, 1933). Sú poznačené smútkom a tragikou ľudskej samoty, miestami aj jemnou iróniou. Hedájat používal hovorový jazyk a ľudové idiómy. Viaceré jeho diela boli preložené do svetových jazykov.

Zverejnené vo februári 2008.

Hedájat, Sádek [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hedajat-sadek