Heda, Willem Claeszoon

Popis ilustrácie

Willem Claeszoon Heda: Zátišie s pozlátenou čašou, 1635, Rijksmuseum, Amsterdam

Text hesla

Heda, Willem Claeszoon, okolo 1594 Haarlem – 24. 8. 1680 tamže — holandský maliar, jeden zo zakladateľov a najvýznamnejších predstaviteľov holandskej maľby zátišia 17. storočia (→ holandské výtvarné umenie).

V ranom období maľoval zátišia typu vanitas (Vanitas, 1621), ktoré sa vyznačujú monochromatickou sivohnedou farebnosťou a predstavujú prvé príklady tohto štýlu v holandskom maliarstve, neskôr zátišia s jednoduchými predmetmi dennej potreby a s jedlami na neutrálnom pozadí (Zátišie s pozlátenou čašou, 1635). V neskoršom období bol ovplyvnený W. Kalfom. Vo svojich dielach majstrovsky zobrazoval zložitú hru svetla a jemne odstupňovaných farebných odtieňov, čo im dodávalo istý nádych slávnostnosti. Mal množstvo žiakov, maliarom bol aj jeho syn Gerrit Willemszoon Heda (*okolo 1620, †pred 1702).

Zverejnené vo februári 2008.

Heda, Willem Claeszoon [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-31]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/heda-willem-claeszoon