Hazlitt, William

Text hesla

Hazlitt [hejzlit], William, 10. 4. 1778 Maidstone – 18. 9. 1830 Londýn — anglický literárny kritik a esejista, publicista a novinár. Spriatelil sa so skupinou spisovateľov s radikálnymi politickými názormi (S. T. Coleridge, Ch. Lamb, W. Wordsworth). Od 1812 pracoval ako parlamentný spravodajca The Morning Chronicle, prispieval do radikálneho časopisu The Examiner, ako aj do ďalších periodík (The Times, The Edinburgh Review, The Liberal, The London Magazine, The New Monthly Magazine). Patril k prvým anglickým novinárskym kritikom, ktorí sa recenzentskou prácou viac-menej živili. Kriticky vystupoval proti všetkým politickým stranám, konzervativizmus literárnych súčasníkov považoval za osobnú zradu.

Autor vynikajúcich esejí o umení, divadle, literatúre a politike vydávaných pôvodne časopisecky, napr. klasického diela anglickej divadelnej kritiky Pohľad na anglickú divadelnú scénu (A View of the English Stage, 1818) o významných divadelných osobnostiach (napr. o S. Siddonsovej, E. Keanovi a i.), zbierok esejí Okrúhly stôl (The Round Table, 1817), Rozhovory pri stole (Table-Talk, 2 zv., 1821 – 22) a Otvorené prejavy (The Plain Speaker, 1826), literárnokritických prác Postavy Shakespearových hier (Characters of Shakespear’s Plays, 1817), Prednášky o anglických básnikoch (Lectures on the English Poets, 1818), Prednášky o anglických humoristoch (Lectures on the English Comic Writers, 1819) a zbierky portrétov jeho súčasníkov Duch doby alebo Portréty súčasníkov (The Spirit of the Age; or, Contemporary Portraits, 1825). Stúpenec Francúzskej revolúcie a Napoleona I. Bonaparta, o ktorom napísal 4-zväzkový Život Napoleona Bonaparta (The Life of Napoleon Buonaparte, 1828 – 30).

Zverejnené vo februári 2008.

Hazlitt, William [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hazlitt-william