Hayova-Pauncefotova zmluva

Text hesla

Hayova-Pauncefotova zmluva [hejo- pónsfu-] — dohoda medzi USA a Spojeným kráľovstvom podpísaná 18. 11. 1901 americkým ministrom zahraničia J. M. Hayom a britským vyslancom Julianom Pauncefotom (*1828, †1902). Nahradila Claytonovu-Bulwerovu zmluvu z 1850 a priznala USA plné práva na stavbu, správu a obranu Panamského prieplavu.

Zverejnené vo februári 2008.

Hayova-Pauncefotova zmluva [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-22 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hayova-pauncefotova-zmluva