Haydn, Michael

Text hesla

Haydn, Michael (Johann), asi 14. 9. 1737 Rohrau – 10. 8. 1806 Salzburg — rakúsky skladateľ, dirigent a huslista, brat Josepha Haydna. Základy hudobného vzdelania získal ako člen chlapčenského zboru Dómu sv. Štefana vo Viedni, kde sa naučil hrať aj na klavíri a organe. Vynikal v hre na strunových sláčikových nástrojoch, najmä na husliach. Od 1757 kapelník biskupa vo Veľkom Varadíne (dnes Oradea), s jeho kapelou navštívil v zime 1762 – 63 aj Bratislavu, od 1762 dvorný hudobník a koncertný majster arcibiskupa v Salzburgu, kde sa stretával s L. Mozartom. Štýlovo ovplyvnil jeho syna W. A. Mozarta, po ktorého odchode (1782) prevzal funkciu organistu v Kostole Najsvätejšej Trojice v Salzburgu.

Haydnovo rozsiahle dielo (okolo 800 opusov) obsahuje skladby takmer všetkých dobových žánrov. Ako jeden z prvých skladateľov písal napr. mužské zbory a cappella, jeho inštrumentálna hudba s exponovanými nástrojovými partmi má konvenčný charakter. Autor 46 symfónií, 5 inštrumentálnych koncertov, komponoval aj serenády, divertimentá, sláčikové kvartetá a i. Patril k najvýznamnejším predstaviteľom sakrálnej hudby vo svojej dobe. Z jeho tvorby sa v hudobnej praxi dodnes uplatňujú najmä liturgické skladby (8 nemeckých a 32 latinských omší, 2 Rekviem, 6 Te Deum a i.). Bol uznávaným hudobníkom a pedagógom, jeho žiakmi boli napr. C. M. von Weber a A. Diabelli, svojimi kánonmi a mužskými zbormi ovplyvnil F. Schuberta.

Zverejnené vo februári 2008.

Haydn, Michael [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-12 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/haydn-michael