Haydéeová, Marcia

Text hesla

Haydéeová [ajde-] (Haydée), Marcia, vlastným menom Marcia Haydée Salaverry Pereira da Silva, 18. 4. 1939 Niterói (pri Rio de Janeiro) — brazílska tanečnica pôsobiaca v Európe. Študovala u viacerých pedagógov (napr. u O. J. Preobraženskej) a v Sadler’s Wells School. Tancovať začala 1953 v Teatro Municipal v Riu de Janeiro, 1957 – 61 v Grand Ballet du Marquise de Cuevas. R. 1961 členka, 1962 primabalerína a 1976 – 96 umelecká riaditeľka baletu v Stuttgarte.

Vynikajúca predstaviteľka postáv v baletných choreografiách J. Cranka i ďalších choreografov. Vytvorila titulné a hlavné postavy napr. v baletoch Romeo a Júlia, Onegin, Vták ohnivák, Skrotenie zlej ženy, Carmen, Initials R. B. M. E., Sestry, Pieseň o zemi, Slečna Júlia, Anastázia, Labyrint, Dafnis a Chloe, Hamlet, Dáma s kaméliami a i.

Zverejnené vo februári 2008.

Haydéeová, Marcia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-07]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/haydeeova-marcia