Havelka, Svatopluk

Text hesla

Havelka, Svatopluk, 2. 5. 1925 Vrbice, dnes časť Bohumína, okr. Karviná – 24. 2. 2009 Praha — český skladateľ, jeden z najvýznamnejších tvorcov českej hudby 2. polovice 20. storočia. Skladbu študoval súkromne u K. B. Jiráka, muzikológiu na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity u J. Huttera a A. Sychru. Po krátkom pôsobení v ostravskom rozhlase a v Armádnom umeleckom súbore sa od 1954 výhradne venoval hudobnej kompozícii. Jeho kompozičný štýl bol od začiatku zakotvený v národnej tradícii s dôrazom na ľudovú melodiku tanečného typu. V období do 1970 uňho prevládali skladby programového charakteru, pričom dôležitým nástrojom výrazu sa stali zvukové prostriedky avantgardy 60. rokov 20. storočia, v 2. polovici 70. rokov komorná tvorba. V 80. rokoch vo svojom diele syntetizoval všetky slohové exkurzy do vyzretého a celistvého výrazu. Väčšina jeho skladieb z tohto obdobia je inšpirovaná základnými kresťanskými hodnotami. Z tvorby: kantáta Chvála světla (1959, na texty S. K. Neumanna), obdobne motivovaná „poéma o přírodě a lásce“ Heptameron (1964), symfonická báseň Pěna (1965, podľa básne H. M. Enzensbergera) a symfonický obraz Che Guevara (1969) inšpirovaný stretnutím s kubánskym revolucionárom. Historické inšpiračné zdroje mala aj symfónia (balet) Pyrrhos (1970, uvedená v Drážďanoch 1975 – 80 v choreografii P. Šmoka), a symfonická fantázia Hommage à Hieronymus Bosch (1974) i kantáta List Poggia Braccioliniho Leonardu Brunimu z Arezza o odsouzení Mistra Jeronýma z Prahy (1984). Havelkov zmysel pre jedinečné zvukové kombinácie a nuansy potvrdzuje suita Percussionata pre 4 hráčov a 46 bicích nástrojov (1978) a z novších diel Parénéze (1993, pre spev a sústavu bicích nástrojov) na pôvodne grécky text epištol. Vzácne sú aj jeho drobné komorné skladby pre sólové nástroje (violu, sólovú flautu, Pocta Fra Angelicovi pre sólovú gitaru a i.). Inšpiratívna sila slova a obrazu sa u Havelku prejavila aj pri tvorbe filmovej (k 70 dlhometrážnym a 150 krátkym filmom) a scénickej hudby. V období tzv. normalizácie, keď nesmel vyučovať na štátnych školách, bol vyhľadávaným súkromným učiteľom kompozície, a tým výrazne ovplyvnil mnohých príslušníkov strednej generácie súčasných českých skladateľov. R. 1990 vymenovaný za riadneho profesora kompozície na pražskej AMU. Nositeľ viacerých vyznamenaní a ocenení.

Zverejnené vo februári 2008.

Havelka, Svatopluk [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/havelka-svatopluk