Hastings, Warren

Text hesla

Hastings [hejstinks], Warren, 6. 12. 1732 Churchill – 22. 8. 1818 Daylesford — britský politik. R. 1750 odišiel ako zamestnanec britskej Východoindickej spoločnosti do Bengálska, kde sa 1772 stal guvernérom. R. 1774 – 85 prvý generálny guvernér Indie. Upevnil britské koloniálne panstvo a expanzívnymi vojenskými výpravami ho podstatne rozšíril, zreorganizoval vnútornú správu. Po návrate do Anglicka 1785 sa venoval politickej kariére, 1788 bol na podnet E. Burka obvinený zo zneužívania úradnej moci a vydieračstva (impeachment), 1795 zbavený viny.

Zverejnené vo februári 2008.

Hastings, Warren [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-11-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hastings-warren