Hasseová-Bordoniová, Faustina

Text hesla

Hasseová-Bordoniová (Hasse-Bordoni), Faustina, 11. 11. 1697 Benátky – 4. 11. 1781 tamže — talianska operná speváčka (soprán), jedna z najväčších primadon barokovej opery 18. storočia, manželka J. A. Hasseho. Debutovala ako 16-ročná v Benátkach, preslávila sa na talianskych scénach, v Mníchove i vo Viedni. Od 1726 slávila úspechy v Londýne, najmä v operách G. F. Händla. Po svadbe (1730) pôsobila s manželom prevažne v Drážďanoch (od 1733), 1751 spevácku kariéru ukončila.

Zverejnené vo februári 2008.

Hasseová-Bordoniová, Faustina [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-05-31]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hasseova-bordoniova-faustina