Hasselt

Text hesla

Hasselt — mesto v severovýchodnom Belgicku na rieke Demer (prítok Šeldy), administratívne stredisko provincie Limburg; 77-tis. obyvateľov (2017). Významný potravinársky (pivovarnícky, olejársky) a tabakový priemysel, ďalej elektrotechnický, chemický a drevársky priemysel. Dopravná križovatka, vnútrozemský prístav spojený Albertovým prieplavom s Antverpami. Stredisko športu a cestovného ruchu. Založené v 7. stor., od 1252 mesto a člen Hanzy. Stavebné pamiatky: gotická katedrála Sint Quintinuskathedraal (začiatok stavby 1292, kaplnky z 14./15. stor., chórová ochodza zo 16. stor.) s vežou (11. stor.) a zvonkohrou; radnica (1675, klasicisticky prestavaná), dvor beginiek (Beginenhof; najstaršie časti z 1245, 1707 – 62 prestavaný), japonská záhrada (najväčšia v Európe). Univerzita. Viaceré múzeá. Sídlo katolíckeho biskupstva.

Zverejnené vo februári 2008.

Hasselt [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hasselt